Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı

Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı

ÖĞRETMEN – YÖNETİCİ HAREKETLİLİK PROGRAMI NEDİR?

Öğretmen – Yönetici Hareketlilik Programı, başarısı ya da uygulamalarıyla ön plana çıkan eğitim kurumlarının sahip olduğu tecrübe ve bilginin diğer eğitim kurumları ile paylaşılması amacıyla düzenlenen öğretmen/yönetici ziyaret programlarıdır. Hareketlilik programı faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla öğretmenlerin karşılıklı mesleki uzmanlık bilgilerinin artırılması, fark yaratan eğitim kurumlarındaki iyi uygulamaların paylaşılması, öğrencilerin öğrenmeye yönelik ihtiyaçları gözetilerek öğretmenler arası mesleki gelişim fırsatlarının artırılması hedeflenmektedir.

Öğretmenlerin motivasyonunu olumlu yönde etkileyen, mesleki anlayışı derinleştiren, eğitsel faaliyetleri planlama, gözden geçirme ve iyileştirme fırsatları sağlayan bu programın öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir.

Hareketlilik programı ile;

  • Öğretmenlerin başka eğitim kurumlarının bünyesinde bilgi akışına katılmasını ve bu bilgilerin kullanımlarıyla ilgili örtük bilgilere, yeni fikirlere ve teknolojilere ulaşmasını sağlamak,
  • Diğer eğitim kurumlarının öğretim ve idari uygulamalarını gözlemlemek ve karşılıklı öğrenme yoluyla mesleki gelişim sağlamak,
  • Ev sahibi eğitim kurumunun okul kültüründe öne çıkan mesleki yeterlikleri gözlemlemek, benimsemek ve hareketlilik programından kendi kurumuna dönüşte bu yeterlikleri kendi kurumunda da yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır.

Öğretmen/yönetici hareketlilik programı ile yerinde ve uygulama temelli bir program yoluyla öğretimde standartların yükseltilmesi hedeflenmiştir. Hareketlilikten faydalanan öğretmenin, fark yaratan eğitim kurumlarının temel özelliklerini ilk elden görmesi, tecrübe etmesi ve gözlemlediği iyi uygulamaları kendi okuluna taşıması beklenmektedir. Öğretmenlerin bu ziyaretlerle; başarıyı sağlayan unsurları, örnek çalışmaları, ziyaret ettikleri okulun geliştirdiği olumlu kültürü kendi gözlem ve deneyimleriyle özümsemesi ve kazanımlarını kendi okuluna aktarması beklenmektedir. 

Eğitim Adı
1.01.02.01.002 - TÜBİTAK Bilim Fuarları, Geleceğim İçin Okuyorum Projesi ve Mezunlarımızla Buluşuyoruz Projesi Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.03.01.014 - Atölye ve Laboratuvar Çalışmaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.02.02.034 - Kitap Okuma, Okuma Yazma, Sıfır Atık ve Okul Öncesi Eğitimin Desteklenmesi Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.03.01.023 - Uluslararası Bakalorya (IB) Programı Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı
1.02.02.02.001 - Kariyer Gelişimi, Destekleme ve Yetiştirme ile Proje Çalışmaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.03.01.024 - Yenileşim Atölyesi Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.01.04.021 - Patent, Faydalı Model, Marka ve Tasarım ile Tescil Süreçleri Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.03.08.001 - Bilim Olimpiyatları (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Bilgisayar Alanı) Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.03.01.019 - EFQM ve EYS Uygulamaları, AR-GE Çalışmaları, Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyonu Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.08.04.012 - ISO 90012015 Kalite Yönetim Sistemi, Denizde Emniyet Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.08.37.001 - Çalgı Yapım Bakım Atölyesi ve Resim İşlik Atölyesi Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.02.04.028 - Döner Sermaye İşletmesi, Eğitim Materyalleri ve Setlerine İlişkin Tasarım Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.03.01.022 - Ulusal ve Uluslararası Proje, Döner Sermaye, Ar-Ge ve Kalite Çalışmaları, Okul-Sektör İş Birliği Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.07.01.008 - Voleybol Alan Antrenörlüğü, İstatistik Antrenörlüğü, Voleybol Hakemliği Sertifikasyon Eğitimleri Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.03.01.016 - Fikri ve Sınai Mülkiyet, Ar-Ge ve İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.03.01.018 - Okul Sektör İşbirliği, Robotik, Otonom Araç, Okul İklimini Güçlendirme, MEB Mükemmeliyet Merkezi Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.03.01.021 - Sektörel Mükemmeliyet Merkezi İş Birliği ile Ür-Ge ve Ar-Ge Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.04.01.065 - Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerde TEACCH Programı Uygulaması Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.04.01.066 - Özel Eğitimde Beceri Uygulama Alanları Öğretmen Hareketlilik Programı
1.01.02.01.001 - TÜBİTAK Projeleri, Tematik Atölyeler, Fikri Mülkiyet Hakları, TEKNOFEST Projeleri Öğretmen Hareketlilik Programı (Düzce)
1.01.02.01.001 - TÜBİTAK Projeleri, Tematik Atölyeler, Fikri Mülkiyet Hakları, TEKNOFEST Projeleri Öğretmen Hareketlilik Programı (Gaziantep)
2.01.02.05.002 - Yazılım, Kodlama, Yenilikçi Fikirler, Teknolojik Üretim Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.06.02.079 - Dil Eğitiminde Örnek Uygulama Teknikleri Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.05.04.004 - Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlara İlişkin Çalışmalar Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.03.01.017 - İyilik Mağazası Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.03.01.020 - Proje Tabanlı Öğrenme Kapsamında Kurumsal Kapasite ve Fiziki Yapı Güçlendirme Çalışmaları Öğretmen Hareketlilik Programı
1.01.02.01.003 - TÜBİTAK Projeleri, Yabancı Dil Eğitiminde ve Farsça Öğretiminde Özgün Uygulamalar Öğretmen Hareketlilik Programı
1.02.02.02.002 - LGS YKS Çalışmaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.01.03.01.015 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Dijital İçerik Üretimi Öğretmen Hareketlilik Programı
1.02.03.01.025 - En Güçlü Kalem ve Canım Ailem Küçük Yazarlar Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.08.07.014 - Döner Sermaye Kapsamında Çikolata İmalat Süreci ve Ürünlerin Ticari Hale Getirilmesi Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.08.02.047 - Otomasyon Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi ve Proje Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı
2.02.08.02.048 - Tanınan Okul Yetkilendirme Uygulamaları ile Robotik Kodlama, Yazılım Geliştirme, Endüstriyel Tasarım, Tematik Atölyeler ve Mobil Uygulamalar Öğretmen Hareketlilik Programı