Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.02.02.02.034 - Kitap Okuma, Okuma Yazma, Sıfır Atık ve Okul Öncesi Eğitimin Desteklenmesi Öğretmen Hareketlilik Programı

2.02.02.02.034 - Kitap Okuma, Okuma Yazma, Sıfır Atık ve Okul Öncesi Eğitimin Desteklenmesi Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: DENİZLİ PAMUKKALE Nedime Kabaklıoğlu Anaokulu

Program hakkında

Bu çalışmalar ile okul öncesi eğitimde farklı yöntemlerle(Etkileşimli Kitap Okuma-Sözcüksüz Kitap vb) kitap okuma çalışmaları ile okul öncesi dönemde düşünme becerilerinin özellikle eleştirel düşünme becerisinin gelişimi, kendini ifade, dil becerilerinin gelişimi, erken okur-yazarlık çalışması ile okul öncesinden bir üst kademe olan ilkokul 1.sınıfa geçildiğinde okuma yazma çalışmalarında hazır bulunuşluluk düzeylerinin arttırılmasıdır. Sıfır atık çalışması ile de okul öncesi dönemde sürdürülebilir bir dünya açısından farkındalık oluşturup kültürel mirasa(atık malzemelerden minyatür dokuma çalışması) sahip çıkma amacı güdülmektedir. Okul öncesi eğitimin desteklenmesi ve etkili okul yönetiminde ise yapılan çalışmaların aktarımı amaçlanmaktadır.

 Yönetici hareketlilik programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.

Eğitimler; Okul Müdürü ve yukarıda anılan çalışmaları yapan öğretmen tarafından verilecektir.

Temalar:

  • Kitap okuma projesi
  • Okuma yazmanın desteklenmesi
  • Sıfır atık çalışmaları
  • Okul öncesi eğitimin desteklenmesi
  • Etkili okul yönetimi

Kazanımlar:

  • Kitap okuma projesinin nasıl hazırlanıp uygulandığı hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
  • Erken okuryazarlık çalışmasının nasıl yapıldığı ve bilimsel sonucu(Bu çalışma yüksek lisans projesi olarak okulumuzda çalışılmıştır)hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
  • Sıfır atık çalışmalarının yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
  • Okul öncesi eğitimin desteklenmesi konusunda yapılan çalışma hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
  • Tüm bu çalışmaların etkili okul yönetimi ile bağdaştırılması hakkında bilgi sahibi olma.

    Bilgilendiriciler: Tarık ERTOP-Okul Müdürü, Lütfiye CANİBEY-Okul Öncesi Öğretmeni

Program Tarihi: 4-8 Nisan 2022

 

Başvuru İçin Giriş Yapınız