Anasayfa > Mesleki Gelişim Toplulukları

Mesleki Gelişim Toplulukları

MESLEKİ GELİŞİM TOPLULUKLARI NEDİR?

Mesleki Gelişim Toplulukları (MGT), öğretmenlerin okul düzeyinde ihtiyaçları doğrultusunda planlanan, uygulamaya dönük mesleki gelişim çalışmalarını kapsamaktadır. Mesleki gelişim toplulukları uygulamadan öğrenilen ve deneyim paylaşımları ile genişleyen bir yaklaşımdır. Hizmet içi eğitim faaliyetleri genellikle tek yönlü bilgi aktarımından ibaret iken bu yaklaşım teorik bilgilerin aktarılmasının yanı sıra bu bilgilerin sınıfa ya da uygulamaya nasıl taşınacağının da belirlendiği ve uygulandığı bir yöntemdir.

Mesleki gelişim toplulukları ile öğretmenlerin karşılıklı mesleki uzmanlık bilgilerini artırması, öğrencilerin öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarının karşılanması ve öğretmenler arası iş birliğinin artırılarak okulların gelişimi hedeflenmektedir. Öğretmenlerin iş birliği içinde çalıştığı zamanlarda daha verimli ve üretken oldukları tespit edilmiştir. İş birliği yapmak ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda çalışma ortaklığı kurmak olarak tanımlanmakta olup iş birliğinde sürecin bütününün birlikte yürütülmesi gerekmektedir.

Mesleki gelişim toplulukları ile öğretmenlerin mesleki iş birliği deneyimlerinin artırılması hedeflenmektedir. Mesleki iş birliği etkinliklerine iş birlikli mesleki öğrenmeye katılma, farklı sınıf ve yaş grupları arasında ortak etkinliklerde bulunma,  diğer öğretmenlerin uygulamalarını gözlemleme ve geri bildirimlerde bulunma örnek olarak verilebilir.

Mesleki gelişim toplulukları en temelde mesleki deneyim alışverişi ve etkileşim ile öğretmenlerin bilgi, anlayış ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmenler arasında ortak ihtiyaçlar doğrultusunda aynı vizyon ve hedeflerin belirlenmesi mesleki gelişim topluluklarının başarıya ulaşmasında kritik bir unsurdur. Bu kapsamda, mesleki gelişim topluluklarının öğretmeni geliştirmesi ve bu gelişimin uzun vadede öğrenci öğrenmesine yansıması beklenmektedir.

Mesleki gelişim toplulukları, öğretmenlerin uygulamaya dönük becerilerinin geliştirildiği bir hizmet içi eğitim faaliyetidir. Başlangıçta Bakanlık düzeyinde yapılacak planlamalar doğrultusunda gerçekleşecek bu uygulamanın vizyonu her okulun bir mesleki gelişim topluluğuna dönüşmesidir.

Eğitim Adı
2.02.02.02.030 Kapsayıcı Okul Öncesi Sınıf Ortamlarının Geliştirilmesi Mesleki Gelişim Topluluğu Topluluğu Eğitim Programı
2.02.09.02.012 Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Sayı Hissi, Sayı ve İşlem Becerileri Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.02.02.032 Oyun Yoluyla Öğrenme Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.03.05.009 Beceri Temelli Soru Yazma ve Etkinlik Geliştirme Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.01.01.09.059 Dijital Bağımlılık Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.04.01.061 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.04.01.062 Özel Eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi ve Problem Davranışlarla Baş Etme Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.01.02.04.027 Teknoloji Yarışmaları ve Teknofest Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.09.02.009 Duygulara Duyarlı Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.02.02.028 Erken Çocuklukta Oyun Temelli Matematik Eğitimi Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.02.02.029 Erken Çocuklukta Öz-Düzenleme Becerileri Eğitimi Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.02.02.031 Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Sesbilgisel Farkındalık Mesleki Gelişim Topluluğu Topluluğu Eğitim Programı
2.02.09.02.011 Sınıf Öğretmenleri İçin Sosyal Duygusal Öğrenme Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.09.02.010 İlkokulda Öğretimin Farklılaştırılması Matematik ve Sosyal Bilgiler Alt Temaları Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.01.01.06.017 Üst Düzey Düşünme Becerilerini Ölçen Soru Yazımı Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.06.03.011 Din ve Ahlak Öğretiminde Strateji, Yöntem ve Teknikleri Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.06.02.077 Yabancı Dil Öğretimi Sürecinde Dijital Drama İle Materyal Geliştirme Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.06.03.010 Din Eğitiminde Dijital Materyal Geliştirme Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.01.01.02.062 Mesleki Eğitimde Araştırma Sorgulama Temelli Uygulamalar Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.03.03.004 Fizik Öğretim Programının Mesleki Alan Dersleriyle Bütünsel Uygulaması Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.02.01.02.008 Derin Öğrenme Uygulamaları Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı
2.01.01.02.066 - Tasarım Temelli Pedagoji Mesleki Gelişim Topluluğu Eğitim Programı