Eğitimler

Tümünü Göster
Yaz Okulu Matematik Çerçeve Öğretim Programı Semineri (OÖ)

Yaz Okulu Matematik Çerçeve Öğretim Programı Semineri (OÖ)

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Matematik Yaz Okulu Çerçeve Öğretim Programı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Matematik Yaz Okulu Çerçeve Öğretim Programı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Yaz Okulu İngilizce Çerçeve Öğretim Programı Semineri (OÖ)

Yaz Okulu İngilizce Çerçeve Öğretim Programı Semineri (OÖ)

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Yaz Okulu İngilizce Çerçeve Öğretim Programı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Yaz Okulu İngilizce Çerçeve Öğretim Programı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Matematik Dersi Yaz Okulu Tanıtım Semineri (TE)

Matematik Dersi Yaz Okulu Tanıtım Semineri (TE)

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin matematik dersi yaz okulu süreci ve matematik dersi yaz okulu çerçeve programının uygulanması konularında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin matematik dersi yaz okulu süreci ve matematik dersi yaz okulu çerçeve programının uygulanması konularında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

İngilizce Dersi Yaz Okulu Tanıtım Semineri (TE)

İngilizce Dersi Yaz Okulu Tanıtım Semineri (TE)

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin İngilizce dersi yaz okulu süreci ve İngilizce dersi yaz okulu çerçeve programının uygulanması konularında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin İngilizce dersi yaz okulu süreci ve İngilizce dersi yaz okulu çerçeve programının uygulanması konularında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş Neuro Linguistic Programming (NLP)'ye Giriş Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Neuro Linguistic Programming (NLP)'ye Giriş Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Süre: 30

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Neuro Lingiustic Programming (NLP)” konusunda bilgi ve becerilerini artırma amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Neuro Lingiustic Programming (NLP)” konusunda bilgi ve becerilerini artırma amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş Öğretmen Olmak Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Öğretmen Olmak Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğinin önemi ve toplum üzerindeki etkileri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğinin önemi ve toplum üzerindeki etkileri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Süreci Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Süreci Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, hizmet içi eğitimde yeni yaklaşımlar, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreci konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, hizmet içi eğitimde yeni yaklaşımlar, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreci konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş Merhamet ve Yavaşlamak Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Merhamet ve Yavaşlamak Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin merhamet ve eğitimdeki yeri, yavaşlamanın insan hayatındaki önemi konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin merhamet ve eğitimdeki yeri, yavaşlamanın insan hayatındaki önemi konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş Zor Durumların Yönetimi, Mesleki Doyum, Bilgelik Psikolojisi, Bilimsel Liderlik, Değişen Dünya ve Eğitimi Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Zor Durumların Yönetimi, Mesleki Doyum, Bilgelik Psikolojisi, Bilimsel Liderlik, Değişen Dünya ve Eğitimi Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Süre: 5

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Zor Durumların Yönetimi, Mesleki Doyum, Bilgelik Psikolojisi, Bilimsel Liderlik,  Değişen Dünya ve Eğitim” konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Zor Durumların Yönetimi, Mesleki Doyum, Bilgelik Psikolojisi, Bilimsel Liderlik,  Değişen Dünya ve Eğitim” konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş Öğretmenin Fabrika Ayarları Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Öğretmenin Fabrika Ayarları Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Süre: 5

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin beynin öğrenme sistemi ve yeni dünyada eğitim konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin beynin öğrenme sistemi ve yeni dünyada eğitim konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş Sosyal Medya Kullanımı ve İletişimi Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Sosyal Medya Kullanımı ve İletişimi Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Süre: 80

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin İletişim, kurum aidiyeti ve öğretmenin sosyal medya kullanımı konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin İletişim, kurum aidiyeti ve öğretmenin sosyal medya kullanımı konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş Kendilik Cesareti Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Kendilik Cesareti Semineri-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kendi olma bilinci ve öğrencilere bu konuda rehberlik etme süreçleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kendi olma bilinci ve öğrencilere bu konuda rehberlik etme süreçleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş Hesap Tablosu Programı (Office Excel) Eğitimi Kursu 2-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Hesap Tablosu Programı (Office Excel) Eğitimi Kursu 2-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Süre: 30

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Hesap Tablosu Programı (Office Excel)” programı kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu eğitim faaliyetti kurstur. Katılımcıların faaliyeti başarı ile tamamlaması için eğitim sonundaki sınavdan 50 puan ve/veya üzeri puan alınması gerekmektedir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Hesap Tablosu Programı (Office Excel)” programı kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu eğitim faaliyetti kurstur. Katılımcıların faaliyeti başarı ile tamamlaması için eğitim sonundaki sınavdan 50 puan ve/veya üzeri puan alınması gerekmektedir.

Süresi Geçmiş Kelime İşlemci Programı (Office Word) Eğitimi Semineri 2-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Kelime İşlemci Programı (Office Word) Eğitimi Semineri 2-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Süre: 30

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Kelime İşlemci Programı (Office Word)” programı kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Kelime İşlemci Programı (Office Word)” programı kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş Eğitimde Web 2.0 Araçları Kullanımı Semineri 2-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Eğitimde Web 2.0 Araçları Kullanımı Semineri 2-Haziran 2022 Mesleki Çalışma

Süre: 18

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Web 2.0 Araçları Kullanımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Web 2.0 Araçları Kullanımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.