Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 1.01.02.01.002 - TÜBİTAK Bilim Fuarları, Geleceğim İçin Okuyorum Projesi ve Mezunlarımızla Buluşuyoruz Projesi Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı

1.01.02.01.002 - TÜBİTAK Bilim Fuarları, Geleceğim İçin Okuyorum Projesi ve Mezunlarımızla Buluşuyoruz Projesi Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: MUŞ MERKEZ 2071 Melikşah Ortaokulu

Program hakkında

TÜBİTAK Bilim Fuarının amacı öğrencilerimize bilimsel düşünme yeteneği kazandırılarak, yaşamlarında karşılaşacakları problemleri bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak çözmelerini sağlamaktır.

Yönetici hareketlilik programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.

Okul idaresince projede görevlendirilen öğretmenler tarafından öğrencilerimize eğitim verilecektir.

Temalar;

 • Öğrencilerin problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi
 • Problem çözmede sorumluluk bilinci geliştirilmesi
 • Öğrencilerde grup çalışma bilincinin oluşturulması
 • Öğrencilerde topluma faydalı olma bilincinin oluşturulması,
 • Öğrencilerde eleştirel düşünme, sorgulama ve analitik düşünme yeteneğinin kazandırılmasının önemi olarak belirlenmiştir.

 

Kazanımlar;

 • Projenin amacı ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olunacaktır.
 • Sorumluluk bilincinin kazandırılmasının toplumsal sorunların çözümüne faydaları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
 • Grup ile çalışma bilincinin öğrencilerin sosyal gelişmelerine katkıları fark edilecektir.
 • Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak problem çözme becerilerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri gözlenecektir.

Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin velilerine yönelik; okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, okumayı bir yaşam biçimi haline getiren aile ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Yönetici hareketlilik programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.

Okul idaresince projede görevlendirilen öğretmenler tarafından öğrencilerimize eğitim verilecektir.

Temalar;

 • Okumayı bir yaşam biçimi haline getirmek
 • Kültürümüzün söz ve yazı varlığını geliştirmek
 • Çok yönlü düşünme becerisine katkıda bulunmak.
 • Çevresiyle kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olmasını sağlamak
 • Medeniyetimizin kültürel mirasını yeni nesillere aktarmak
 • Yaşam kalitelerini yükseltecek artı bir değer yaratmak,

Kazanımlar;

 • Veli okul işbirliğini fark edecektir.
 • Velilerin okula karşı olumlu tutum geliştirmeleri gözlenecektir.
 • Problemlerin çözümünde kültürel mirastan etkilenmenin olumlu yönleri fark edilecektir.
 • Her yaşta okuma alışkanlığının yaşam boyunca devam ettiği fark edilecektir

 

Lise Giriş Sınavına katılacak öğrencilerimizin heyecan ve motivasyonlarını diri tutarak hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak özgüveni kazandırma amacıyla okulumuzdan mezun olan başarılı bireylerle dijital ortamda deneyimlerini paylaşacak ortamda buluşmalarını sağlamaktır.

Yönetici hareketlilik programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.

 

Temalar;

 • Öğrencilerin vizyonlarını geliştirmek
 • Öğrencilerin sadece yaşadıkları ortamı değil, değişik açılardan dünyayı algılamaları için fırsatlar oluşturmak
 • Mezunlarımızın da deneyimleri ile çalışmalarımızın ve başarılarımızın daha geniş bir platformda değerlendirilmesine zemin hazırlamak

Kazanımlar;

 • Özgüven destekleyici çalışmaların nasıl teşvik edileceği, uygulama örnekleriyle anlatılacak, bilgi ve farkındalık geliştirilecektir.
 • Öğrencilerin hedeflerine ulaşılabilirliği gözlenecektir.
 • Mezun öğrencilerin okul ile bağının devamının önemi kavranılacaktır.

Program Tarihi: 25-27 Nisan 2022

 

Başvuru İçin Giriş Yapınız