Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.01.03.01.021 - Sektörel Mükemmeliyet Merkezi İş Birliği ile Ür-Ge ve Ar-Ge Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı

2.01.03.01.021 - Sektörel Mükemmeliyet Merkezi İş Birliği ile Ür-Ge ve Ar-Ge Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: KOCAELİ GEBZE     Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Program hakkında

Okul sanayi işbirliğine dayalı protokol ve proje uygulamalarında işletmeler ile yapılan işbirliği sonucunda işletmelerden yetkili uzmanların okul ortamında öğrencilere gerçek uygulamalara yönelik mesleki eğitimler sağlanmakta iken öğrenciler işletme ortamında eğitimlerde alabilmektedir.  Ayrıca işletme ortamında veya sanayi kuruluşlarının kurmuş olduğu eğitim merkezlerinde öğretmenlere yönelik güncel bilgiler ışığında uygulamalı olarak eğitimler verilmektedir. Okul sanayi işbirliğine yönelik döner sermaye faaliyetleri kapsamında ortak üretimler yapılmakta olup bu faaliyetlerin bir kısmı sanayi ile birlikte Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları sonucunda yapılmaktadır. Sanayi ile ortak yapılan Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin sonucunda patent veya faydalı model alan ürünlerde ortaya çıkmakta ve üretilmektedir. Sanayi ile yürütülen ortak üretim ile Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri hem okulların üretim becerilerini geliştirir iken hem de öğretmen ve öğrencilerin mesleki bilgi ve tecrübelerine katkı sunmaktadır. 

Eğitimler: Okul Müdürü diğer ilgili okul yöneticileri ve alan şefleri tarafından verilecektir.

Temalar:

 • Sanayi ile yapılan işbirliklerinin Mesleki Eğitime katkıları,
 • Sanayi okul işbirliği ile öğretmen ve öğrenciye yönelik uygulamalı eğitim aktiviteleri,
 • Öğrenciler ve öğretmenlerde girişimcilik bilincinin oluşturulması,
 • Sanayi işbirliği ile yapılan Öğretmen eğitimlerinin öğrenme ortamını geliştirilmesine katkıları,
 • Sanayi işbirliğinin okulların döner sermaye faaliyetlerine katkıları,
 • Sanayi işbirliğinin okullardaki Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine katkıları,
 • Sanayi işbirliğinin Patent ve Faydalı Model çalışmalarına yönelik katkıları,

Kazanımlar;

 • Okul Sanayi işbirliğine yönelik örnek protokoller hakkında bilgi sahibi olunması,
 • Okul Sanayi işbirliğine yönelik örnek kalkınma ajansı projeleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır. (Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının da desteklemiş olduğu proje kapsamında İMES Sektörel Mükemmelliyet Merkezinde öğrencilere ve öğretmenlere yönelik eğitimler verilmeye başlanacaktır. Okula İMES OSB tarafından atölye kurulumu gerçekleştirilmiştir.)
 • Okul Sanayi işbirliğine yönelik okuldaki eğitimin yanında iş yerinde mesleki eğitim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
 • Okul sanayi işbirliği kapsamında öğretmenlerin mesleki eğitimine yönelik örnek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
 • Çevredeki sanayi ve diğer özel işletmeler ile birlikte döner sermaye kapsamında yapılacak ortak üretim faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi sahibi olunacaktır.(Yerli PLC üreticisi olan Mikrodev firması ile işbirliği yapmış olup bu Mikrodev firması ile PLC ve SCADA atölyesi çalışmaları devam etmektedir.)
 • Okul sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri ile Patent ve Faydalı Model çalışmalarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olunacaktır. (Tübitak ve Marmara Teknokent ile Ar-Ge çalışmalarına yönelik protokol çalışmaları mevcuttur.)
 • Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen ve bu faaliyetleri kapsamında üretilen ürünlerden patent ile faydalı model alan ürünlerin döner sermaye faaliyeti kapsamında ticarileşerek üretilmesi hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

Program Tarihi: 28-30.11.2022

Başvuru İçin Giriş Yapınız