Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.02.06.02.079 - Dil Eğitiminde Örnek Uygulama Teknikleri Öğretmen Hareketlilik Programı

2.02.06.02.079 - Dil Eğitiminde Örnek Uygulama Teknikleri Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi

Program hakkında

Türkiye’nin jeopolitik konumu,  komşularıyla olan ilişkileri ve dünya siyasetinde izlediği yol;  Türk Cumhuriyetleri ve Asya ülkeleri ile ticari, siyasi ve tarihi ilişkileri sebebiyle Arapça, İngilizce ve Rusça hazırlık sınıfları bulunan okulumuzda verilen dil eğitimi ile öğrencilere gelecekte gerek ülkemize hizmet ve gerekse iş olanakları bakımından büyük bir avantaj sağlanması hedeflenmiştir.

Yönetici Hareketlilik Programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.
Paylaşımlar; Okul Müdürü, Arapça, İngilizce ve Rusça dil öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

Temalar:

 • Dil öğretiminde uygulanan öğrenci merkezli etkinlikler,
 • Yabancı dilde konuşmaya yönelik yapılan uygulamalar,
 • Sosyal etkinliklerle öğrenme ortamının oluşturulması,
 • Öğrencilerde topluma faydalı olma bilincinin oluşturulması,
 • Uluslararası projelerin aşamalarının tanıtılması,
 • Okul içi konuşma (İngilizce, Arapça, Rusça) etkinliklerini arttırmanın yolları
 • Yabancı dilde eleştirel düşünmeyi sağlayan yöntemler ve simülasyonlar,
 • Online oyunlar eşliğinde dil öğrettim uygulamaları olarak belirlenmiştir.

Kazanımlar:

 • Dil eğitiminde örnek uygulama teknikleri ve süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olunacaktır.
 • Yabancı dil eğitim sisteminin müfredat içeriği, okul, öğrenci ve öğretmen açısından kazanımları öğrenilecektir.
 • Yabancı dil eğitiminde yabancı öğretmenlerin etkin rolü öğrenilecektir.
 • Hazırlık sınıflarında verilen dil eğitiminin üst sınıflarda sürdürülebilirliği için planlama ve koordinasyonun nasıl sağlandığı öğrenilecektir.
 • Yabancı dil öğretiminde alternatif ölçme değerlendirme uygulamaları hakkında bilgi edinilecektir.
 • Paydaşlarla işbirliği ve yabancı dil öğretiminde yurt dışı etkinliklerin uygulama aşamaları hakkında bilgi edinilecektir.

Danışman Akademisyen: Vedat KARABAYIR-Okul Müdürü

Program Tarihi: 20-22 Nisan 2022

Başvuru İçin Giriş Yapınız