Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.01.03.01.015 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Dijital İçerik Üretimi Öğretmen Hareketlilik Programı

2.01.03.01.015 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Dijital İçerik Üretimi Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: KONYA SELÇUKLU Mehmet Nuri Küçükköylü İmam Hatip Ortaokulu

Program hakkında

Öğrencilere 8 farklı Web 2.0 aracının kullanımı öğretilmiş ve bunlarla DKAB dersleriyle alakalı içerik üretmeleri sağlanmıştır. Bu araçlar; Canva, WordArt, Pixton, WheelDecide, Crossword Labs, Wordwall, LearningApps, Learning Snacks’tir.

Dijital Oyun Kitapları ve Öğretmen Ders İçi Etkinlik Kitabı oluşturulmuş, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi daha eğlenceli hale getirilmiştir.

Bununla birlikte Wordwall, LearningApps, LearningSnacks, Kahoot, Quizizz, Socrative ile etkileşimli oyunlar ve online testler oluşturulmuş ve e-DİKAB Dijital Oyunlar Kitabı olarak bir araya getirilmiştir.

Yönetici hareketlilik programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.
Paylaşımlar; Okul Müdürü ve e-DKAB ekibi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Temalar:

 • Web araçlarının ve dijital ortamlarının eğitimde etkili kullanımı,
 • Hibrit eğitim uygulamaları,
 • Öğrenci merkezli eğitim aktiviteleri,
 • Sosyal etkinliklerle öğrenme ortamının oluşturulması,
 • Öğrencilerde topluma faydalı olma bilincinin oluşturulması,
 • Öğretmen eğitimlerinin öğrenme ortamını geliştirilmesine katkıları,
 • Öğrencilere eleştirel düşünme, sorgulama ve analitik düşünme, dijital içerik üretimi yeteneğinin kazandırılması olarak belirlenmiştir.

Kazanımlar:                 

 • Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde dijital içerik üretimi (E-DKAB)    uygulama süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olunacaktır.
 • Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde dijital içerik üretimi (E-DKAB) müfredatının okul, öğrenci ve öğretmen açısından kazanımları öğrenilecektir.
 • Sosyal etkinliklerin etkin bir şekilde sürdürülmesi, özgüven destekleyici çalışmaların nasıl teşvik edileceği, uygulama örnekleriyle anlatılacak, bilgi ve farkındalık geliştirilecektir. 
 • Öğretmen ve öğrenci işbirliği ile dijital içerik üreterek öğrenme uygulamalarını ve sonuçları hakkında bilgi edinilecektir.

Danışman Öğretmen: Rabia DUDU

Program Tarihi: 20-22 Nisan 2022

Başvuru İçin Giriş Yapınız