Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.02.04.01.065 - Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerde TEACCH Programı Uygulaması Öğretmen Hareketlilik Programı

2.02.04.01.065 - Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerde TEACCH Programı Uygulaması Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: KONYA KARATAY KARATAY ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (I.-II.-III. KADEME)

Program hakkında

Programda otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin becerileri, ihtiyaçları, ilgi ve yeterlilikleri temel alınmaktadır. Bu yöntemde, bireyin çevreye uyması değil, çevrenin bireye uyması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, fiziksel ortam özel olarak yapılandırılmakta, etkinlikler tahmin edilebilir şekilde düzenlenmekte, takip edilebilecek görsel planlar hazırlanmakta ve yapılandırılmış çalışma alanları kullanılmaktadır. Öğrenciler kendilerine ait çalışma masası ve çalışma istasyonlarında görsel çizelgeleri takip ederek belli becerileri yerine getirmektedirler. Böylece otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimizin edindikleri bağımsız yaşam becerileri ile toplumsal yaşamda bir başka bireye ihtiyaç duymadan bağımsız bir birey olarak yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmaktadır.

Yönetici hareketlilik programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.

 Eğitimler; Okul Müdürü ve Teacch Programı uygulayan öğretmenler tarafından verilecektir.

Temalar:

  • Teacch Programı uygulaması,
  • Teacch Programı için hazırlanmış ve donatımı yapılmış sınıfın düzenlemesi,
  • Modüler bir sistem uygulanması,
  • Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimize doğal öğrenme ortamlarında yaparak yaşayarak aktif öğrenme imkânı sunulması,
  • Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin edindikleri bağımsız yaşam becerileri ile toplumsal yaşamda bir başka bireye ihtiyaç duymadan bağımsız bir birey olarak yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması olarak belirlenmiştir.

Kazanımlar:

  • Teacch Programı hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
  • Teacch Programının uygulanmasına yönelik yeterlilik kazanılacaktır.
  • Teacch Programı uygulaması için gerekli olan ortam düzenlemesi hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
  • Doğal öğrenme yöntemleri konusunda bilgi edinilecektir.
  • İyi uygulama örnekleri gözlemlenerek kendi okullarına entegrasyon çalışmaları yapılacaktır.

Program Tarihi: 18-22 Nisan 2022

Başvuru İçin Giriş Yapınız