Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.02.08.04.012 - ISO 90012015 Kalite Yönetim Sistemi, Denizde Emniyet Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı

2.02.08.04.012 - ISO 90012015 Kalite Yönetim Sistemi, Denizde Emniyet Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: RİZE MERKEZ Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Program hakkında

          Okul Yönetici hareketlilik programı kapsamında Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan iyi uygulamaların yerinde görerek bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân verecektir. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Temel faaliyetler, atölye çalışmaları, pratik eğitim süreçleri yerinde gören yöneticilerimiz bu kurumun deneyim ve iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân sağlayacaktır. Okul Yönetici hareketlilik programı kapsamında okulumuza gelen yöneticiler okulumuzdan almış oldukları deneyim ve iyi uygulamaları kendi okullarında uygulama imkânlarını sağlayacaklardır.

 

 

    Eğitimler; Okul Müdürü diğer okul yönetimi ve ilgili alan şefleri tarafından verilecektir.

 

Temalar

 • Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi olarak 9 (Dokuz) başlık üzerinden durum tespiti, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve kalite çalışmaları yürütülmektedir.
 • 2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Su Altı Sistemlerinde okulumuz Türkiye 1.si olmuştur. 2021 yılında İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST Su Altı Sistemlerinde okulumuz finallere katılmıştır.
 • Okulumuz sanayi ile işbirliği çalışmaları kapsamında sektörün imkânlarından faydalanmak ve sektöre kalifiye iş gücü olarak katkı sağlamak için protokoller yapılmaktadır.
 • Uygulama Teknesi ile mesleki tecrübe sağlanmaktadır.
 • Denizde canlı kalma uygulama eğitimleri verilmektedir.
 • Türkiye’de faaliyet gösteren Denizcilik eğitimi veren 480 öğretmene Merkezi Hizmet içi Faaliyetleri düzenlenmiş, ilgili sertifikaları alarak kendi kurumlarında derslerini okutmaktadır.
 • Okulda yürütülen tüm projelerden elde edilen ürünlerin patent ve ya faydalı model olarak başvuruları yapılmaktadır.

Kazanımlar

 • Kalite çalışmaları ile nitelik arttırılması ve sürekli gelişim konusunda bilgi edinir.
 • Bu yarışmalarda öğrenci ve öğretmenlerin bilimsel yönden gelişimlerinin sağlanmasına yönelik sağlanmakta, modeller/prototipler üzerinde uygulama imkânı sağlanmasını deneyimler.
 • Okulda gerçekleştirilen projeler sayesinde yerelde giderilemeyecek olan ihtiyaçların hibe desteği ile AB ülkelerinin gelişmiş imkânlarından faydalanarak çözümlenmesine yönelik bilgi edinir.
 • Sektör işbirliği çalışmaları neticesinde makine, ekipman ve temrinlik malzeme olarak okula katkı sağlanmasına yönelik, staj ve istihdam açısından uygulamaların neler olduğunu gözlemler.
 • Hangi iş, ne zaman, neye göre ve kimin başkanlığında, kimler tarafından yapılacağı sene başında yıllık iş takviminde belirlenmiş olup muğlâk hiçbir konu kalmamaktadır. Bu şekilde okulda kurumsal bir yapının oluşturulmasına yönelik deneyim kazanır.
 • Yapılan fiziki ortam uygunluğu çalışmalarında Türkiye’nin Denizcilik Alanı ve Gemi Yapım Alan olarak faaliyet gösteren tüm kurumlarda olmayan imkân ve donanımlara ulaşma ve sağlama yöntemlerini öğrenir.
 • Uzun yıllardır birlikte çalışan ve okul personelinin olumlu okul iklimi oluşturulmasına yönelik kazanımlar edinir.
 • Okulda yürütülen tüm projelerden elde edilen ürünlerin patent ve ya faydalı model olarak başvuruları ve süreçlerinin nasıl yürütüldüğü hususunda deneyim kazanır.

Program Tarihi: 21-23.06.2022

 

Başvuru İçin Giriş Yapınız