Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.01.03.01.020 - Proje Tabanlı Öğrenme Kapsamında Kurumsal Kapasite ve Fiziki Yapı Güçlendirme Çalışmaları Öğretmen Hareketlilik Programı

2.01.03.01.020 - Proje Tabanlı Öğrenme Kapsamında Kurumsal Kapasite ve Fiziki Yapı Güçlendirme Çalışmaları Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: BURSA OSMANGAZİ Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi

Program hakkında

Proje Tabanlı Öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir.

Okulumuz, eğitim faaliyetine başladığı Eylül 2016 yılından bu yana proje tabanlı eğitim modelini benimsemiştir. Bu doğrultuda kurumsal kapasitesini ve fiziksel altyapısını hazır hale getirmek için sistematik çalışmalar yürütmüştür. Mevcut laboratuvarların öğrenci, öğretmen ve paydaşlarımıza yeterli gelmediği görülmüş ve bu nedenle Mustafa Dündar Bilim ve Sanat Atölyelerinin kurulum çalışmaları başlatılarak okulun fiziki altyapısı iyileştirilmiştir.

“Planlama, uygulama, neticelendirme, izleme ve değerlendirme” yaparak başarılı olmak ve kurumsal kapasitemizi geliştirmek amacıyla okulumuzda Hüdavendigar PROGEB kurulmuştur. PROGEB; 21. Yüzyıl becerileri ile proje tabanlı öğrenme modelini harmanlayan, ayrıca okulumuzun Ar-Ge çalışmalarına yön veren ve iç yönetmeliği ve dokümante edilmiş formları kapsamında çalışmalarını sürdüren bir birimdir.  

PROGEB iç yönetmeliği hazırlanmış ve öğrenci, öğretmen ve diğer tüm paydaşların proje yönetme kültürünü benimsemesinin sistematik bir çalışma ortamı ile sağlanması planlanmıştır. PROGEB tüm bu oluşumları bünyesinde barındıran bir birim olarak benzenlerinden farklılık göstermektedir. İç yönergesinin olması, stratejik eylem planları çerçevesinde hazırlanan faaliyet planlarının olması, Akademik Bilim Kuruluna (dönem başı, dönem ortası ve dönem sonunda) sunulması, kurulca yapılan tashih ve önerilerin faaliyet planında güncellenmesi, sürekli gelişimin sağlanması, iyileştirme ekiplerinin olması, her ekip üyesinin sahiplendiği faaliyetlerin yıl boyunca takip edilmesi, raporlanması, tüm yapılan çalışmaların değerlendirilerek sonuçlarının veri tabanı oluşturacak şekilde hazırlanması gibi çalışmalar PROGEB’in benzerlerinden ayıran özelliklerinden bazılarıdır.

Yönetici hareketlilik programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.
Eğitimler; Okul Müdürü, PROGEB Koordinatörü ve Takım Lideri öğretmenler tarafından verilecektir.

Temalar

 • Ar-Ge ve yenilik altyapısının; proje hazırlama, proje geliştirme, fikri projelendirme, proje yürütme ve proje yönetme kültürünün güçlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar,
 • Proje takımlarının oluşturulması, eğitilmesi, geliştirilmesi ve danışmanlık süreci,
 • Ulusal ve uluslararası destek programları, proje fırsatlarının takibi ve başvuru süreçleri,
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği; ortak çalışmalar, çalıştay, sempozyum, panel, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar ve seminerler düzenlenmesi
 • Sunulacak ulusal ve uluslararası projelerin ön değerlendirmesi; özgün değer, alternatif plan, yaygın etki ve gerçekleştirilebilirlik konularında proje sahiplerine danışmanlık, bilgilendirme ve mentorluk hizmetleri; proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmaları
 • Proje geliştirme ve uygulama süreçleri, iş birlikleri, eylem planları ve eğitim programlarının tasarımı,
 • Proje süreçlerinin raporlanması, bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları olarak belirlenmiştir.

Kazanımlar

 • Eğitim kurumunun temel çıkış noktası olan “bireyin kendini bilmesi ve tanımasını sağlama” eyleminin gerçekleşebilmesi için eğitimde derinleşmeye, kişiselleştirmeye ve uygulamaya zaman ayrılması gereğinin sistemi kurulacaktır. Bu sürecin sonunda okul gelişimi verilerle değerlendirilecektir.
 • Tüm yapılan yönetim ve öğrenme etkinlikleri izlenecektir. Değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için verilerin analizi çalışmaları sistematik bir şekilde yapılacaktır.
 • Tüm süreçler değerlendirilecek ve gerekli aksiyonlar zamanında alınacaktır.
 • Proje hazırlama ve yürütme deneyimi elde edilecektir.
 • Olumlu kurum kültürü, zümre ve meslektaşlarla etkili iş birliği (takım kültürü) örnekleri deneyimlenecektir.

Danışman Akademisyen: Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Doç.Dr. Dilek Zeren ÖZER

Program Tarihi: 20-22 Nisan 2022

Başvuru İçin Giriş Yapınız