Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.01.03.01.016 - Fikri ve Sınai Mülkiyet, Ar-Ge ve İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı

2.01.03.01.016 - Fikri ve Sınai Mülkiyet, Ar-Ge ve İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: İSTANBUL KARTAL Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Program hakkında

 1. Fikri ve sınai mülkiyet, Ar-Ge İnovasyon uygulamaları, farkındalık oluşturmak, ülkemizde ortak Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda eğitim programı oluşturmak ve okullarda bu alanda çalışma yapılmasını sağlamak ve özellikle de Ar-Ge’lerde geliştirilen/üretilecek ürünlerin sınai mülkiyet başvurularını artırmak amacıyla son yıllarda yapılan çalışmalar oldukça önem kazanmıştır. Bu kapsamda okulda yapılan iyi uygulama örneklerinden yola çıkılarak öğretmen ve öğrencilerle yapılan grup çalışmaları yoluyla Ar-Ge İnovasyon, Fikri ve Sınai Mülkiyet uygulamaları yapmalarını sağlamak ve Türk patent sistemine işlenmesi hususunda bilgilendirmeler yaparak katılımcıların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
 2. Okul Bakanlığımız METEK-3 Projesi kapsamında Kaynakçılık alanında Mükemmeliyet Merkezi olarak belirlenmiştir. Merkezde kaynakçılık üzerine Metal Teknolojisi alan öğretmenlerine eğitimler verilecektir. Katılımcılara Merkezde verilecek eğitimler içerik ve sürecin işleyişine yönelik bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Okulda bulunan su altı kaynak hariç bütün kaynak çeşitlerinde uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Robot kaynak, simülatör ve türünün en iyisi kaynak makineleri ve temiz çalışma ortamı ile bu alanda kurulmuş Kaynakçılık Mükemmeliyet Merkezidir. Merkezde okullarda genellikle olmayan tahribatsız muayene laboratuvarı da mevcuttur.

Yönetici hareketlilik programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.


Eğitimler; Okul Müdürü diğer okul yöneticileri ve ilgili alan şefleri tarafından bilgi verilecektir.

 

Temalar:

 • Uygulamanın Türk eğitim sistemine katkıları,
 • Okullarda Öğrenci merkezli eğitim aktiviteleri,
 • Çalışma grupları ile öğrenme ortamının oluşturulması,
 • Mükemmeliyet merkezi kurulma aşamalarının incelenmesi,
 • Örnek Ar-Ge ve sınai mülkiyet uygulama çalışmaları yapılması
 • Öğrencilerde Ar-Ge ve İnovasyon ile sınai mülkiyet bilincinin oluşturulması,
 • Öğretmen ve yönetici eğitimlerinin öğrenme ortamının geliştirilmesine katkıları,
 • Öğrencilere yardımlaşma, sorgulama ve öğrenmeyi öğrenme yeteneğinin kazandırılması.

Kazanımlar:

 • İyi Uygulama Örneklerine ilişkin uygulama süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.          
 • Mükemmeliyet merkezleri kurulum süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
 •  Ar-Ge ve İnovasyon ve sınai mülkiyet başvurusu yapabilme becerisi edinir.
 • Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının ve Ürün Ticarileştirmenin Ülkemiz açısından önemini kavrar.

Program Tarihi: 21-23.06.2022

Başvuru İçin Giriş Yapınız