Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.01.03.01.014 - Atölye ve Laboratuvar Çalışmaları Öğretmen Hareketlilik Programı

2.01.03.01.014 - Atölye ve Laboratuvar Çalışmaları Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: ANKARA ETİMESGUT Bilge Kağan  İlkokulu

Program hakkında

Atölye ve laboratuvar çalışmaları bu ekosistemin güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi fikriyle geleneğimizden ilham alarak gelecek nesillerin sadece bilen değil aynı zamanda yapabilen bireyler olarak yetişmesi için özel bir eğitim hareketi, özgün bir eğitim yaklaşımıdır. Çocuklarımızın öğrendiklerini anlamlandırabilmeleri, hayatla ilişkilendirebilmeleri, üretim ve tasarım temelli bir öğrenme alışkanlığı edinebilmeleri, sunulan eğitimin kalıcılığı ve kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Atölye ve laboratuvar çalışmalarının temelinde; merak, planlama, ilişkilendirme ve tasarım temelli öğrenme yatmaktadır. Pilot çalışmalarımızda, tüm bu aşamalarda öğrenme süreçlerini gerçekleştiren çocuklarımızın devamlı bir öğrenme isteği içerisinde olduğunu gözlemleme fırsatımız oldu.

Tasarım kültürünün eğitim kurumlarımızda benimsenmesi ile eğitim öğretim faaliyetlerimizin tasarım ve beceri temelli yapılandırılması, 2023 Eğitim Vizyonumuzda hedeflediğimiz değerler dizisi değişimine bir adım daha yaklaştığımızı gösterdi bizlere. Eğitimde bilgi ile görgünün eş zamanlı kazandırılması hedefinden hareketle çocuklarımızın teori ile pratiği bir araya getirmesi, bu değişimi daha da hızlandıracaktır. Biz, çocuklarımızın sıralarında oturup sadece çiçek olarak değil; deneyerek, yanılarak, tasarlayarak, keşfederek var olacakları eğitim ekosistemleri oluşturma imkanı sağlayacaktır (Selçuk, 2020)

Etkili bir eğitim için öğrencilerin farklı eğitim olanakları sağlanması ve öğretmenlerin fiziki olanaklar ile isteklendirme sağlanması gerekmektedir. Klopf (1982), etkili okulu; farklı zekâ ve yetenekteki her öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve estetik yönden gelişmesine olanak sağlayan bir okul olarak açıklarken, Brookover (1985) ise etkili okulu; farklı zekâ ve yetenekteki her öğrenciye bilgi ve becerileri öğretmekte başarıyı hedef alan ve bunu yüksek düzeyde gerçekleştiren bir okul olarak tanımlamaktadır (Akt: Balcı, 1993: 4). Etkili bir okul olmak için öğrencilerimizin; bilişsel, duyuşsal, psikomotor, estetik yönden gelişmelerine imkân verecek farklı zekâ türlerine hitap edecek eğitim ortamları hazırlamayı hedefledik.

Temalar:

 • Temel Eğitimde Atölye ve Laboratuvar Çalışmaları
 • Okullarda Atölye ve Laboratuvar İşleyiş Süreci
 • Atölye Çalışmalarının Okul Öncesi Eğitim  Loose Part entegrasyonu Eramus+ K229 Tasarla Öğren Projesi
 • Zinciri Güçlendir GSB GPDP projesi
 • AB eSafety Label, STEM School Label, e twinning çalışmaları
 • Z okul Projesi ve Sonuçları  (Yenilikçilik)
 • FCL uygulamaları

Kazanımlar:

 • Atölye ve laboratuvar çalışmaları öğretim yaklaşımlarıyla ilişkilendirilebilecektir.
 • Atölye ve laboratuvar çalışmalarının felsefesi ve yaklaşımı hakkında bilgi edinilecektir.
 • Atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla ne amaçlandığı öğrenilecektir.
 • Atölye ve laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi edinilecektir (Ahşap Ve Metal, Görsel Sanatlar, Müzik, Drama & Eleştirel Düşünce, Tabiat & Hayvan Bakımı, Yaşam Becerileri, Açık Hava Sporları, Salon Sporları, FeTeMM, Yazılım Ve Tasarım, Akıl Oyunları
 • Ders içi ve ders dışı uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
 • Atölye ve laboratuvar okul öncesi uygulamalarının loose part ile uygulanması hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
 • Çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarının spor ve atölye-laboratuvar çalışmaları ile uygulama örnekleri hakkında bilgi edinilecektir.
 • eSafety Label, STEM School Label  ve e twinning çalışmalarının okul süreçlerine uygulanması hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
 • Okulda yürütülen Zinciri Güçlendir GSB GPDP projesi, Z okul Projesi ve Sonuçları  (Yenilikçilik) ve FCL uygulamaları hakkında bilgi edinilecektir.

Program Tarihi: 19-22 Nisan 2022

Başvuru İçin Giriş Yapınız