Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.02.04.01.066 - Özel Eğitimde Beceri Uygulama Alanları Öğretmen Hareketlilik Programı

2.02.04.01.066 - Özel Eğitimde Beceri Uygulama Alanları Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: BURSA GEMLİK CİHATLI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (I.- II. - III. KADEME)

Program hakkında

Okulumuz bünyesinde kurulan Görsel Sanatlar Uygulama Alanı, Müzik Uygulama Alanı, Bahçe ve Hayvan Bakımı Uygulama Alanı, Beden Eğitimi ve Spor Uygulama Alanı ve Duyu ve Hareket Geliştirme Uygulama Alanı olmak üzere 5 beceri uygulama alanınında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel ve gelişimsel özelliklerine uygun olarak gönderilen materyaller ile çalışmalar yapılmaktadır. Beceri Uygulama Alanları ile özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin bu alanlarda kendilerini tanımalarına, doğal ortamlarda yaparak yaşayarak aktif öğrenmelerine, kendilerinin ve öğretmenlerinin yeteneklerini keşfetmelerine,  doğal öğrenme ortamlarında gerçek hayatı modellemelerine olanak sağlanmaktadır.

Yönetici hareketlilik programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.
        Eğitimler; Okul Müdürü tarafından verilecektir.

Temalar:

  • Tüm beceri uygulama alanlarının standart olarak kurulumunun yapılması,
  • Yaparak yaşayarak aktif öğrenme ortamlarının oluşturulması,
  • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kendilerinin ve öğretmenlerinin yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlanması,
  • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere doğal öğrenme ortamlarında gerçek hayatı modelleme fırsatı sunulması olarak belirlenmiştir.

Kazanımlar:

  • Beceri uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
  • Beceri uygulama alanlarında kullanılan araç-gereç ve materyalleri tanınacaktır.
  • Beceri uygulama alanlarının kurulumunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinilecektir.
  • Beceri uygulama alanlarında yapılacak olan etkinliklerin uygulanmasına yönelik yeterlilik kazanılacaktır.
  • İyi uygulama örneklerinin gözlemlenerek kendi okullarına entegrasyon çalışmaları yapılacaktır.

Program Tarihi: 4-8  Nisan 2022

Başvuru İçin Giriş Yapınız