Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.01.03.01.022 - Ulusal ve Uluslararası Proje, Döner Sermaye, Ar-Ge ve Kalite Çalışmaları, Okul-Sektör İş Birliği Öğretmen Hareketlilik Programı

2.01.03.01.022 - Ulusal ve Uluslararası Proje, Döner Sermaye, Ar-Ge ve Kalite Çalışmaları, Okul-Sektör İş Birliği Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: KONYA KARATAY Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Program hakkında

      Üretimlerde İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşımı, Döse Uygulamaları ve Öğrencilerin Eğitim Süreçlerine Katılımı, Markalaşma ve akredite kalite sertifikasyon belgelendirme süreçleri, Okul Sanayi İş Birliği Protokolü kapsamında sektördeki firmalar ile yapılan işbirliği protokolleri ve işbaşı eğitimi, Kalkınma ajansları ve Erasmus Projeleri” konulu çalışmalar nedeniyle seçilen okul özellikle kamu mesleki ve Teknik Anadolu liseleri arasında ön plana çıkmaktadır.

Yönetici hareketlilik programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.

Eğitimler; Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve okul proje ekibinde yer alan öğretmenler tarafından verilecektir.

 

Temalar:

 • Erasmus Mesleki Eğitim Hareketliliği
 • Döner sermaye çalışmaları

Nasıl başardık?

Neler yapılabilir?

Bizi farklı kılan ne?

İyi uygulama örneklerinin paylaşımı

DÖSE uygulamaları ve öğrencilerin eğitim süreçlerine katılımı

Ürün geliştirme ve üretime geçme stratejileri

Ön sipariş / hazır üretme yöntemlerinin yaygınlaştırılması, satış sonrası hizmetler, iade kolaylığı, garanti Süreci

 • AR-GE çalışmalarında eylem planı hazırlama

Ar-Ge ile Kalite Çalışmaları

Markalaşma ve akredite kalite sertifikasyon belgelendirme süreçleri

 • Ulusal ve Uluslararası Proje Çalışmaları

ROBOKARATAY Projesi

Mevlana Kalkınma ajansı "Nitelikli Eğitim, Nitelikli İş Gücü Projesi",

 • Okul-Sektör İşbirliği Çalışmaları-Protokoller ve iş başı eğitimleri

Kazanımlar:

 • Kurumun paydaşları ile iletişiminin ve iş birliğinin önemini kavrar. Yönetim ve karar alma süreçlerini gözlemleyerek iyi uygulamaları öğrenir. Personel ve öğretmenin projeler ile bilgi ve becerilerinin artırılmasının okul gelişimine olan önemine inanır.
 • Döner sermaye çalışmalarında liderlik özelliği sergilemesinin girişimci ruhu tetikleyerek üretim potansiyeli olan öğretmen ve öğrencileri üretime teşvik edeceğini deneyimler.
 • İyi uygulama örneklerini çeşitlendirerek okulunda uygulayabilecek bilgiyi edinir. DÖSE çalışmalarını üretim aşamasından, satış sonrası hizmete kadar bir çalışma algoritması kurarak çalışmaların sürekliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik bilgi sahibi olur.
 • AR-GE çalışmaları ve eylem planının önemini kavrar, üretime katılan personelin verimli ve kısa sürede sonuca ulaşması için gerekli önlemleri almayı öğrenir.
 • Marka tescili ve kalite belgelerinin alınmasında izlenecek basit yöntemleri öğrenir,
 • Proje çalışmalarının okula katkısını, iç ve dış dinamiklerin harekete geçirilerek öğrenci ve velilerin dikkatlerinin okula çekilmesine ilişkin yöntemleri öğrenir.
 • İSG mevzuatının okulları uyumunu görür, kurum içi İSG çalışmalarını geliştirerek öğrenci, personel ve ziyaretçi açısından uygun önlemleri alır.
 • Öğrencilerin mesleki becerilerinin artırılmasında yaparak ve yaşayarak üretim ortamlarına katılmaları için gerekli protokol çalışmalarının uygulama safhalarını kavrar,

 

Program Tarihi: 21-23.06.2022

Başvuru İçin Giriş Yapınız