Anasayfa > Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı > 2.01.03.01.023 - Uluslararası Bakalorya (IB) Programı Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı

2.01.03.01.023 - Uluslararası Bakalorya (IB) Programı Uygulamaları Öğretmen Hareketlilik Programı

Programın Yapılacağı Okul: ANKARA ÇANKAYA Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi

Program hakkında

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı, uluslararası ortak bir lise müfredatı oluşturmak ve üniversiteye giriş sınavlarında tüm dünyada ortak bir kriter olarak kullanmak amacıyla geliştirilmiştir. Hem ulusal müfredata olan hâkimiyeti ve bu alandaki başarısı hem de uyguladığı Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) dolayısıyla uluslararası müfredata hâkimiyeti ve yatkınlığı nedeniyle seçilen okul özellikle devlet liseleri arasında ön plana çıkmaktadır.

Yönetici hareketlilik programı ile aşağıdaki temalar çerçevesinde çalışmaya katılan okul yöneticileriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması planlanmaktadır.
Eğitimler; Okul Müdürü, Bakalorya Koordinatörü ve Uluslararası Bakalorya eğitimi alıp sertifikası olan öğretmenler tarafından verilecektir.

Temalar:

  • Eğitimde uluslararası yaklaşımlar ve Türk eğitim sistemine katkıları,
  • Öğrenci merkezli eğitim aktiviteleri,
  • Sosyal etkinliklerle öğrenme ortamının oluşturulması,
  • Öğrencilerde topluma faydalı olma bilincinin oluşturulması,
  • Öğretmen eğitimlerinin öğrenme ortamını geliştirilmesine katkıları,
  • Öğrencilere eleştirel düşünme, sorgulama ve analitik düşünme yeteneğinin kazandırılmasının önemi olarak belirlenmiştir.

Kazanımlar:

  • Uluslararası Bakalorya (IB) Programının uygulama süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olunacaktır.
  • Uluslararası eğitim sisteminin müfredat içeriği, okul, öğrenci ve öğretmen açısından kazanımları öğrenilecektir.
  • Uluslararası uygulamalardaki derslerin içerik ve işlenişleri ile ülkemiz eğitim sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar öğrenilecektir.
  • Sosyal etkinliklerin, öğrenci etkin bir şekilde sürdürülmesi, özgüven destekleyici çalışmaların nasıl teşvik edileceği, uygulama örnekleriyle anlatılacak, bilgi ve farkındalık geliştirilecektir. 

Danışman Akademisyen: Başöğretmen Dr. Zübeyde TİRYAKİOĞLU

Program Tarihi: 11-13 Nisan 2022

Başvuru İçin Giriş Yapınız