Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Eğitimde Teknoloji Liderliği Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere ve okul yöneticilerine “Eğitimde Teknoloji Liderliği” konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Duygu Düzenleme (Öfke ve Stres Yönetimi) Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Duygu Düzenleme (Öfke ve Stres Yönetimi)” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Temel Siber Güvenlik Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin siber güvenlik hakkında temel bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Algoritmik Düşünme Eğitimi Kursu

 Bu faaliyet; bakanlığımız okullarında/kurumlarında görev yapan öğretmenlere “Algoritmik Düşünme”yi bilgisayar kullanmadan öğretmeyi sağlayacak yöntem ve   etkinliklerin uygulanması amacıyla düzenlenmiştir. 

Micro:bit Uygulamaları Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlere ve okul yöneticilerine “Micro:bit” konusunda farkındalık kazandırmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Adobe Animate Temel Seviye Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve diğer personelin bilgisayar destekli tasarım ve animasyon yapma konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

App Inventor ile Mobil Uygulamalar Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin blok tabanlı görsel kodlama aracı olan App Inventor Mobil Uygulamaları kullanma konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Tiyatro Çevrim İçi Öğretmen Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Yetişkin Eğitimi ve Beden Dili Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yetişkin eğitimi, etkili sunum teknikleri ve beden dili hakkında temel bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu (Tehlikeli/Az Tehlikeli İşyerleri)

Bu faaliyet; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenmiştir.