Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Okul Yöneticilerinin Rehberlik Koordinasyon Sorumlulukları Semineri

11595 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 5/5

Eğitime Katıl

Okul Yöneticilerinin Rehberlik Koordinasyon Sorumlulukları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinin rehberlik koordinasyon eğitimi sorumlulukları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyet tamamlayan her katılımcı;

  • Okul yöneticilerinin rehberlik koordinasyon sorumluluklarını açıklar.
  • Geleneksel okul yöneticilerinin rolleri örneklerle açıklar.
  • Çağdaş okul yöneticilerinin rolleri örneklerle açıklar.
  • MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ni açıklar. Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
  • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
  • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
  • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenler.