Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Okullarda Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Sürdürülebilirlik Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinin okullarda yeni eğitim yaklaşıımlarının sürdürülebilirlik konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Ortaöğretimde Sınıf İçi Değerlendirme Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinin ortaöğretimde sınıf içi değerlendirme konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

TÜBİTAK Projesi Hazırlama Yöntem ve Teknikleri Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, TÜBİTAK projesi hazırlama yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Yeni Nesil Öğrenme Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, yeni nesil   öğrenme konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Fatih Projesi Alan Bazlı Öğretim Süreci Tasarımı Eğitimi Kursu

   Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlere öğretim süreci tasarlama ve teknopedagoji konularında farkındalık oluşturmak, bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Python ile Makine Öğrenmesi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etkili, verimli ve sürdürülebilir eğitimler planlamaları, yürütmeleri ve değerlendirmeleri konusundaki dijital bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

İnterneti Anlamak Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere “İnternet Kullanımı” konusunda bakış açısı sunmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Projelerle Raspberry Pi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlere “Raspberry Pi” konusunda farkındalık kazandırmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Python ile Derin Öğrenmeye Giriş Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etkili, verimli ve sürdürülebilir eğitimler planlamaları, yürütmeleri ve değerlendirmeleri konusundaki dijital bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.