Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Veri Biliminin Temelleri Kursu

723 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 3.6/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere “Veri Bilimi” konusunda bakış açısı sunmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Veri kavramını tanımlar.
 • Veri analizi türlerini açıklar.
 • Veri kaynaklarını açıklar.
 • Açık veri kaynaklarını açıklar.
 • Verilerin saklanama yöntemlerini uygular.
 • Veri türlerinin kullanım amaçlarını açıklar.
 • Veri toplama yöntemlerini açıklar.
 • Nicel ve nitel veriler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Veri bilimini oluşturan temel bileşenleri açıklar.
 • Veri madenciliği kavramını açıklar.
 • Veri madenciliği modellerini açıklar.
 • Tanımlayıcı veri madenciliği modellerini açıklar.
 • Makine öğrenimini açıklar.
 • Denetimli makine öğrenimi algoritmalarını açıklar.
 • Denetimsiz makine öğrenimi algoritmalarını açıklar.
 • Yarı denetimli makine öğrenimi algoritmalarını açıklar.
 • Takviyeli makine öğrenimi algoritmaları hakkında bilgi edinir.
 • Derin öğrenme hakkında bilgi sahibi olur.
 • Tanımlayıcı istatistik hakkında bilgi sahibi olur.
 • Merkezi eğilim ölçülerini hesaplar.
 • Dağılım ölçülerini hesaplar.
 • Büyük veriyi oluşturan unsurları açıklar.
 • Veri bilimi sürecini açıklar.
 • Veri madenciliği metodolojilerini açıklar.
 • Veri bilimi sürecinde kullanılan araçları açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler