Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

STEM Uygulamaları Eğitimi Kursu

1437 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 3.8/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin STEM Uygulamaları Eğitimi hakkında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Proje tabanlı öğrenme kavramını açıklar.
 • Proje tabanlı öğrenmenin önemini açıklar.
 • Proje tabanlı öğrenmenin yararlarını bilir.
 • Proje tabanlı öğrenmenin sınırlılıklarını bilir.
 • STEM kavramını açıklar.
 • STEM eğitiminin önemini açıklar.
 • Proje tabanlı öğrenme ile STEM etkinliklerini derslerinde kullanmayı öğrenir.
 • STEM uygulama etkinlikleri basamaklarını açıklar ve uygular.
 • 21.yy becerileri ile STEM yaklaşımı arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • STEM eğitimine yönelik öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Öğrenci merkezli sorgulamaya dayalı STEM uygulama sürecini açıklar.
 • STEM eğitiminde ölçme ve değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur.
 • Bir ders tasarımında tasarım odaklı düşünmenin aşamalarını bilir.
 • Tasarım odaklı düşünmeyi öğretmek için gerekli aşamaları uygular.
 • Tasarlanan ders planını sınıfında uygulayabilir.
 • Tasarım odaklı düşünmeyi, yeni stratejiler ve deneyimler geliştirmek üzere uygular.
 • STEM uygulamaları ile öğrenme etkinlikleri geliştirir.
 • Öğrenme etkinliklerinin tasarlanmasına yönelik uygulama yapar.
 • Fikir üretme yöntemlerini kullanır.
 • Bir fikrin ürününü geliştirmek için gerekli adımları öğrenir.
 • Bir ürünün değerlendirmesini yapar.
 • Bir prototipin oluşturulması için gerekli adımları öğrenir.
 • Bir prototipin değerlendirilmesini yapar.
 • Alanın eğitim ve öğretimi için gerekli becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler