Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Program Okuryazarlığı Semineri

1619 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.6/5

Eğitime Katıl

Program Okuryazarlığı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, program okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Program okuryazarlığı kavramını açıklar.
 • Program okuryazarlığının önemini açıklar.
 • Eğitim programlarının kapsamını açıklar.
 • Öğretim programlarının özelliklerini açıklar.
 • Program ögelerini sıralayarak aralarındaki ilişkileri açıklar.
 • Bilişsel alan kazanımlarına örnekler verir.
 • Psikomotor alan kazanımlarına örnekler verir.
 • Duyuşsal alan kazanımlarına örnekler verir.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımız ortaöğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler