Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Ortaöğretimde Sınıf İçi Değerlendirme Semineri

372 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinin ortaöğretimde sınıf içi değerlendirme konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenler.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bu faaliyet tamamlayan her katılımcı;

 • Süreç odaklı değerlendirmeye duyulan ihtiyaç sebebi açıklar.
  • 21.yy gerektirdiği becerileri açıklar.
  • Kazanımaların bilişsel düzeylerini açıklar.
  • Biçimlendirici değerlendirme hakkında örneklerle açıklama yapar.
  • Sınıf içi değerlendirmede geri bildirirmin önemini açıklar.
  • Sınıf içi değerlendirmede kullanılan araçlar/ yöntemler hakkında bilgi verir.
  • Geleneksel ölçme değerlendirme yöntemi hakkında bilgi verir.
  • Altenatif (tamamlayıcı) ölçme değerlendirmede uyulması gereken temel ilkeleri açıklar.
  • Ölçme değerlendirme araçlarını  ve öğretim programının unsurlarını sıralar.
  • Sınıf içi değerlendirmede öğretmen kitaplarından ölçme aracı örneklerini açıklar.
  • Kavram Haritasını örneklerle açıklar.
  • Yapılandırılmış Grid hakkında açıklayıcı bilgi verir.
  • Tanılayıcı Dallanmış Ağaç yöntemini örneklerle açıklar.
  • Kelime İlişkilendirme Testi hakkında bilgi verir.
  • Poster yöntemini örneklerle açıklar.
  • Öğrenci Ürün Dosyası hakkında bilgi verir
  • Performans görevi hakkında örnekler verir.
  • Proje ile ilgili örneklerle açıklayıcı bilgi verir
  • Akran veya Grup Değerlendirme hakkında bilgi verir.
  • Öğretim programının genel amaçlarını açıklar.
  • Öğretim programlarının değerlendirilmesi hakkında bilgi verir.
  • Farklı ülkelerde sınıf içi uygulamalarını örneklerle açıklar.
  • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
  • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
  • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
  • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.