Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Ortaöğretimde Öğretim Sürecinin Analizi ve Gelişimi Semineri

1054 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.6/5

Eğitime Katıl

Ortaöğretimde Öğretim Sürecinin Analizi ve Gelişimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, ortaöğretimde öğretim sürecinin  analizi ve gelişimi eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Öğretim sürecinin aşamalarını sıralar.
 • Öğretim Sürecinin aşamalarını örneklerle açıklar.
 • Bilişsel öğrenme kuramını örneklerle açıklar.
 • Duyuşsal öğrenme kuramını açıklar.
 • Devinimsel öğrenme kuramını açıklar.
 • Dersin Girişine yönelik analiz yöntem ve tekniklerini kullanır.
 • Dersin gelişme bölümüne analiz yönelik yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Dersin sonuç bölümüne yönelik analiz yöntem ve tekniklerini kullanır.
 • Süreç analizi ve iyileştirme tekniklerini kullanır.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımız ortaöğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler