Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Okullarda Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Sürdürülebilirlik Semineri

743 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.9/5

Eğitime Katıl

Okullarda Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Sürdürülebilirlik Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinin okullarda yeni eğitim yaklaşıımlarının sürdürülebilirlik konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyet tamamlayan her katılımcı;

  • Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma için uluslararası adımları açıklar.
  • 2030 kalkınma amaçları hakkında bilgi verir.
  • Okullarda sürdürülebilirlik için yürütülen ulusal projeler hakkında açıklayıcı bilgi verir.
  • Okullarda sürdürülebilirlik için yapılacak çalışmalar ile ilgili örnekler verir.
  • Dünya’dan ve Türkiye’den sürdürülebilir okul örnekleri verir.
  • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
  • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
  • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
  • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
Eğitime Kimler Katılmalı?

BBakanlığımıza bağlı ortaöğretim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenler.