Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Okullar İçin Yapay Zekâ Kursu

1129 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.6/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerin “Yapay Zekâ” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 •   Yapay zekâ kavramının tarihsel sürecini açıklar.
 •   Sanayi devrimi ve endüstriyel süreçleri sıralar.
 • Yapay zekâ, makine öğrenmesine ait terim ve kavramları kullanır.
 • Makine öğrenmesinin yapay zekâ ilişkisini açıklar.
 • Makine öğrenmesindeki modelleri açıklar. 
 • Algoritmaların makine öğrenmesindeki önemini belirtir.
 • Geleneksel ve makine öğrenmesindeki programlama farkını sıralar.
 • Derin öğrenme ve yapay sinir ağlarını açıklar.
 • Yapay zekânın kullanım alanlarını listeler.
 • İletişim alanındaki yapay zekâ uygulamalarına günlük yaşamdan örnekler verir. 
 • Bankacılık ve finans alanındaki yapay zekâ uygulamalarına günlük yaşamdan örnekler verir. 
 • Sağlık alanındaki yapay zekâ uygulamalarına günlük yaşamdan örnekler verir. 
 • Siber güvenlik alanında kullanılan yapay zekâ örneklerini açıklar.
 • Ulaşım ve taşımacılık alanındaki yapay zekâ uygulamalarına örnekler verir. 
 • Turizm alanında kullanılan yapay zekâ uygulamalarına örnekler verir. 
 • Tarım ve hayvancılık alanındaki yapay zekâ uygulamalarına örnekler verir. 
 • Endüstri alanındaki yapay zekâ uygulamalarına örnekler verir. 
 • Sanat alanındaki yapay zekâ uygulamalarına günlük yaşamdan örnekler verir. 
 • Dijital teknolojileri kullanarak sağlık hizmetlerinden yararlanır.
 • Dijital dönüşümün öğretmenler ve öğretmenler üzerindeki üzerindeki etkileri hakkında  bilgi sahibi olur.
 • Ülkelerin ulusal kalkınma için her alanda yapay zekâ stratejileri geliştirdiğini bilir. 
 • Eğitim alanında kullanılan yapay zekâ uygulamalarını sınıflandırır.
 • Eğitim alanında kullanılan uzman sistemler hakkında bilgi sahibi olur. 
 • Eğitim alanında kullanılan akıllı öğretici sistemler hakkında bilgi sahibi olur. 
 • Eğitim alanında kullanılan diyalog tabanlı öğretici sistemler hakkında bilgi sahibi olur. 
 • Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapay zekâ destekli uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur. 
 • Yapay zekâ uygulamasını eğitim ortamında kullanır.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler