Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Okul Yöneticilerinin Akademik Başarı Sorumlulukları Semineri

1639 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.8/5

Eğitime Katıl

Okul Yöneticilerinin Akademik Başarı Sorumlulukları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinin akademik başarı sorumlulukları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyet tamamlayan her katılımcı;

 •  Okul Yöneticilerinin Akademik Başarı Sorumluluklarını açıklar.
  • Doğrudan etkili modelini açıklar.
  • Öncü değişkenlerle doğrudan etki modelini açıklar.
  • Öğretimsel liderlik davranış boyutlarını açıklar.
  • Birinci Boyut: Okulun vizyonunu ve misyonunu açıklar.
  • İkinci Boyut: Eğitim programı ve öğretimi yönetme açıklar.
  • Üçüncü Boyut: Olumlu öğrenme iklimi geliştirme açıklar.
  • Dolaylı Etki Modelini örneklerle açıklar.
  • Aracı Etkili Modeli örneklerle açıklar.
  • Karşılıklı Etki Modelini örneklerle açıklar.
  • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenler.