Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Medya Okuryazarlığına Giriş Semineri

2476 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitime Katıl

Medya Okuryazarlığına Giriş Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin medya okuryazarlığına giriş konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Medya ile ilgili kavramları kullanır.
 • Medya ile gerçek arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Sosyal medya kullanımlarındaki problemlere örnekler verir.
 • Empatik işçi kavramını tanımlar.
 • Medya okuryazarının sahip olması gereken özellikleri açıklar.
 • Örnek medya okuma çalışması yapar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımız ortaöğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler