Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Kodlama Eğitiminde Temel Yaklaşımlar Kursu

115 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kodlama eğitiminde temel yaklaşımlar hakkında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Kodlamayı tanımlayarak eğitimde kodlamanın önemini açıklar.
 • Kodlama ile 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık, işbirliği sayısal ve dijital yeterlilik becerileri kazanır.
 • Öğrenme yaklaşımlarını açıklar.
 • Algoritmik düşünmenin yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
 • Verileri toplar ve analiz eder.
 • Çözümler üretir, seçer ve planlar.
 • Çözümleri uygular.
 • Çözümleri ve iyileştirmeyi değerlendirir.
 • Öğrenme etkinlikleri geliştirir.
 • Kodlama eğitiminde ölçme ve değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur.
 • Kodlama yaklaşımına göre öğrenme etkinlikleri geliştirir.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler