Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Fatih Projesi BT'nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Kursu

678 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 3.6/5

Eğitime Katıl

Fatih Projesi BT'nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Kursu

SINAV

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere “BT’nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” konusunda bakış açısı sunmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Bilişim Teknolojilerini bilinçli ve etkin kullanır.
 • Bilgisayar ve internetin güvenli, yasalara, kurallara ve etiğe uygun kullanımını açıklar.
 • İnternetin kullanımında karşılaşılan riskleri örneklerle açıklar.
 • Bilişim teknolojisi kullanımında fiziksel koşulları sağlık kurallarına göre düzenler.
 • Sanal bağımlılıktan korunma konusunda bilinçli davranışların neler olduğunu açıklar.
 • Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Dijital yerliler, göçmenler ve melezler tanımını yapar.
 • Dijital oyunların içerdiği şiddet türlerini açıklar.
 • Dijital sınıf uygulamalarına örnekler verir.
 • Sosyal ağların kullanımındaki sorunları açıklar.
 • Güvenli internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
 • Bilişim teknolojileri uygulamalarının çocuk gelişimi üzerine etkilerini açıklar.
 • İnternet bağımlılığının gelişim sürecini açıklar.
 • İnternet bağımlılığının tedavi sürecini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?