Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Fatih Projesi Alan Bazlı Öğretim Süreci Tasarımı Eğitimi Kursu

2770 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 3.9/5

Eğitime Katıl

   Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlere öğretim süreci tasarlama ve teknopedagoji konularında farkındalık oluşturmak, bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

    Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Öğretim sürecini teknopedagojik açıdan analiz eder.
 • Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi modeli hakkında bilgi sahibi olur.
 • Teknopedagojik eğitimin dört faktörü hakkında bilgi sahibi olur.
 • Öğretim programlarının ögelerini bilir.
 • Ders Tasarım Yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur.
 • ADDIE Modeli hakkında fikir sahibi olur.
 • ASSURE Modeli hakkında fikir sahibi olur.
 • Senaryo Tabanlı Öğrenme hakkında fikir sahibi olur.
 • SAMR modeli hakkında fikir sahibi olur.
 • 5E Modeli hakkında fikir sahibi olur.
 • 7E Modeli hakkında fikir sahibi olur.
 • MEB’in teknoloji kullanımına yönelik projeleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Branşında teknoloji kullanarak öğretim sürecini tasarlar.
 • EBA kaynakları ile ilgili güncellemeleri takip eder.
 • Branşı ile ilgili eğitim yazılımları, web kaynakları kullanır.
 • Branşı ile ilgili mobil uygulamaları kullanır.
 • Elektronik değerlendirme yazılımlarını araştırır.
 • Kazanıma uygun e-materyalleri seçer.
 • İhtiyaç duyduğu e-materyalleri geliştirir.
 • E-içeriklerde bulunması gereken özellikler hakkında fikir sahibi olur.
 • Hazırlanan ders planı doğrultusunda ders örneğinin incelemesini yapar.
 • Kişisel ve meslekî yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
 • Teknolojiyi, mesleki etik ilkelerini gözeterek kullanır.
 • Mesleki etik ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığını korur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler ve okul yöneticileri.