Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Etik Davranış İlkeleri Semineri

5785 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.6/5

Eğitime Katıl

Etik Davranış İlkeleri Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etik davranış ilkeleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyet tamamlayan her katılımcı;

 • Etik ile ilgili temel kavramları açıklar.
 • Kamu yönetiminde etik davranış ilkelerini sıralar.
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmet bilincinin önemini açıklar.
 • Halka hizmet bilincinin önemini açıklar.
 • Hizmet standartlarına uymanın önemini açıklar.
 • Amaç ve Misyona Bağlılık etiğini açıklar.
 • Dürüstlük ve Tarafsızlığın önemini açıklar.
 • Saygınlık ve Güven önemini açıklar.
 • Nezaket ve Saygı etiğini örneklerle açıklar.
 • Yetkili Makamlara Bildirimin önemini açıklar.
 • Çıkar Çatışmasından Kaçınma etiğini açıklar.
 • Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması gerekliliğini açıklar.
 • Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağının gerekçelerini açıklar.
 • Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımında uyulması gereken kuralları açıklar.
 • Mal Bildiriminde Bulunur.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenler