Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu (Tehlikeli/Az Tehlikeli İşyerleri)

48701 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.1/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Çalışma mevzuatını açıklar.
 • Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını açıklar.
 • İşyeri temizliği ve düzeni hakkında bilgi sahibi olur.
 • İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu doğan hukuki açıklar.
 • İşyeri ortamından kaynaklı meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Hastalıklardan korunma korunma tekniklerini uygular.
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenlerine karşı gerekli tedbirleri alır.
 • Temel ilk yardım konularını uygular.
 • Tütün ürünlerinin zararlarını açıklar.
 • Tütün ürünlerinde pasif etkilenmenin sonuçlarını açıklar.
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenlerini açıklar.
 • Elle kaldırma ve taşıma kurallarını uygular.
 • Yangından korunmaya karşı alınacak önlemleri açıklar.
 • İş ekipmanlarını güvenli kullanır.
 • Ekranlı araçlarla çalışmada sağlığı koruma kurallarını uygular.
 • İş kazalarının sebeplerini örneklerle açıklar.
 • İş kazalarından korunma prensiplerini açıklar.
 • Güvenlik ve sağlık işaretlerini kullanır.
 • Kişisel koruyucu donanımları kullanır.
 • Tahliye ve kurtarma kurallarını uygular.
 • Güvenli yüksekte çalışma kurallarını açıklar.
 • Kapalı ortamda çalışma kurallarını açıklar.
 • Özel risk taşıyan ekipman ile çalışma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Kanserojen maddelerin yol açtığı riskler hakkında bilgi sahibi olur.
 • İşyerinin ve işin özelliğine yönelik iş güvenliği konularını uygular.
 • İşyerindeki mevcut tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Acil durumlarla ilgili yapılması gerekenleri açıklar.
 • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.
 • Sağlıklı güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan, daha önce, 2.02.08.11.001-Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu  (Az Tehlikeli İşyerleri) ve/veya 4.01.04.02.025-Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kursu  (Tehlikeli İşyerleri) kurslarını tamamlayarak belgesini almış tüm personel