Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Çağdaş Öğrenme – Öğretme Yaklaşımları Semineri

5425 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitime Katıl

Çağdaş Öğrenme – Öğretme Yaklaşımları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin çağdaş öğrenme – öğretme yaklaşımları  konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyet tamamlayan her katılımcı;

 • 21.yy’da eğitimde yapılan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Pedagojik İnovasyon hakkında bilgi verir.
 • Eğitsel Nörobilim ile ilgili temel kavramları açıklar.
 • Çağdaş Öğrenme ve  Öğretme Yaklaşımlarını sıralar.
 • Aktif Öğrenme yaklaşımını uygular.
 • İş Birlikli Öğrenme yaklaşımını uygular
 • Aralıklı Öğrenme yaklaşımını uygular
 • Ters Yüz Edilmiş Öğrenme yaklaşımını uygular.
 • Oyunlaştırma yaklaşımını uygular.
 • Farklılaştırılmış Öğretim yaklaşımını uygular.
 • Sosyal/Duygusal Öğrenme yaklaşımını uygular.
 • Beceri Temelli Öğretim yaklaşımını uygular.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenler