Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müze Kiti Uzaktan Eğitim Semineri

258 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 3.4/5

Eğitime Katıl

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ MÜZE KİTİ

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ MÜZE KİTİ’NİN BÖLÜMLERİ

A. ÖĞRETMEN REHBERİ

J. ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin müzeleri okul dışı öğrenme ortamlarına dönüştürmeleri, müze koleksiyonları ile ilgili bilgi ve becerilerini artırarak dersler ve disiplinler arası ilişkilendirme yapmaları, müze koleksiyonlarını ve içeriklerini müfredat ile ilişkilendirerek müze eğitimi sürecini sınıf içinde başlatma yetisi kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

 • Müze kavramı ve türlerini açıklar.
 • Müze eğitiminin aşamalarını açıklar.
 • Müze eğitimi süreçlerine yönelik uygulama becerisi kazanır.
 • Müze eğitiminde hedef gruplara yönelik iletişimin önemini açıklar.
 • Müzede ve müze sonrası yapılacak müze eğitimi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müze Kiti’nde yer alan müze deneyimi öncesi ders içeriklerini uygular.
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müze Kiti’nde yer alan ders sonu basılı etkinlikleri uygular.
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müze Kiti’nde yer alan ders sonu dijital etkinlikleri EBA platformunda uygular.
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi koleksiyonları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Müze deneyimi sonrası EBA platformunda yer alan dijital etkinlikleri uygular.
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları tanımlar.
 • Müze eğitimini öğretim programları ile ilişkilendirir.
 • Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin bilgisini öğretim süreçleri ile ilişkilendirir.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Doğal çevre ile tarihsel mirasın korunması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Kültürel miras bilinci kazanır.
 • Kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler