Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Aktif Öğretim Yöntemleri Semineri

1046 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.9/5

Eğitime Katıl

Aktif Öğretim Yöntemleri Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, aktif öğretim yöntemleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Öğrenme kavramının farklı tanımlarını yapar.
 • Öğretmede alternatif yöntemlerin gerekliliğini örneklerle açıklar.
 • Pass Teorisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Pass Teorisinin dayandığı temelleri örneklerle açıklar.
 • İnsan Beyninin Pass teorisine göre işleyişini açıklar.
 • Pass Teorisini uygulamada işlev alanlarını açıklar.
 • Scamper tekniğini açıklar.
 • Scamper tekniğinin uygulama basamaklarını açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımız ortaöğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler